Ιστορία

 Μας χαρακτηρίζει η πρωτοπορία, έμφαση στην απόδοση, η ηγεσία σε περιβαλλοντικά θέματα και πάνω από όλα προοδευτικότητα, αντίληψη δηλαδή αυτών που μπορούν να βελτιωθούν.

Η ΒΡ παρουσιάσθηκε στην Ελληνική αγορά καυσίμων το 1951, όταν η εταιρεία Anglo Iranian (η μετέπειτα ΒΡ) εξαγόρασε την εταιρεία Steaua Romana που δραστηριοποιούνταν στη χώρα έως τότε. Έντεκα χρόνια αργότερα, η ΒΡ εξαγόρασε την εταιρεία Supergas, ενώ το 1986 ακολούθησε η εξαγορά της Fina. Επόμενο βήμα της ΒΡ Hellas, ήταν η συνεργασία (joint venture) με την Mobil το 1998 ενώ η εταιρεία απορροφήθηκε πλήρως από την ΒΡ Hellas έως το 2000.

Το καλοκαίρι του 2009, πραγματοποιήθηκε συμφωνία για την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΒΡ στην Ελλάδα από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Η συμφωνία αφορούσε το σύνολο του δικτύου των πρατηρίων καυσίμων, τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, καθώς και τον τομέα εμπορικών και βιομηχανικών πελατών. Η συμφωνία δεν αφορούσε τα καύσιμα αεροπορίας, τα λιπαντικά και τον τομέα ηλιακής ενέργειας που παρέμειναν κάτω από την εποπτεία της ΒΡ. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η BP Hellas μετονομάζεται σε Hellenic Fuels, διατηρώντας την αποκλειστική χρήση των σημάτων ΒΡ για καύσιμα εδάφους.