Ελληνικά Καύσιμα A.E.E.

Αξίες μας σεβασμός στο άτομο και την ανθρωπότητα, ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, πεποίθηση στην έντιμη ανταλλαγή και επίγνωση ότι ένα ισχυρό όνομα αποτελεί απαραίτητο συστατικό...

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών και των δραστηριοτήτων της ΒΡ Hellas στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τον Δεκέμβριο του 2009, η νέα Εταιρία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ανήκει στο δυναμικό του Ομίλου και συστεγάζεται με τις υπόλοιπες Εταιρίες του στα νέα Κεντρικά Γραφεία, επί της Χειμάρρας 8Α στο Μαρούσι.

Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι ιστορική για την πορεία, εξέλιξη και βιωσιμότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στον Ελλαδικό χώρο και δίνει νέες προοπτικές για το Δίκτυο Πρατηρίων, τους Συνεργάτες και το Προσωπικό μας.
Επιπλέον, στηρίζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Η Εταιρία έχει πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, ευαισθησίας και υπευθυνότητας και βασισμένη στις επιχειρηματικές αξίες και δέσμευση για ακεραιότητα και ηθική, θα συνεχίσει την εφαρμογή εκπαιδευτικών επιχορηγήσεων στους κλάδους της εκπαίδευσης του Προσωπικού, της οδικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων και μελών των οικογενειών τους , των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ είναι να θεωρείται μία εταιρία πρότυπο του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με επενδυτική στρατηγική στο χώρο των Πρατηρίων και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του Έλληνα καταναλωτή από το διυλιστήριο μέχρι την κατανάλωση.

Οι Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνουν το Δίκτυο Πρατηρίων, τις Υπηρεσίες Πετρελαίου Θέρμανσης, τις Μονάδες Εφοδιασμού και Διανομής, καθώς και τις Κάρτες Στόλου.

Οι Υποστηρικτικές Μονάδες αντλούν από τα πλεονεκτήματα, την τεχνογνωσία και τις πρωτοπόρες εμπορικές, πολιτικές και τεχνικές, τα υψηλά πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύγχρονους κανόνες επιχειρηματικής δεοντολογίας και χρήση νέας τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, οι θέσεις εργασίας που προσφέρει άμεσα και έμμεσα στο δυναμικό της χώρας, την κατατάσσουν στις Εταιρίες με πρωταγωνιστική παρουσία στα οικονομικά δρώμενα της χώρας, συντελώντας στην εξέλιξή της και την ευρωπαϊκή της διάσταση. Η δια βίου μάθηση, η κατάρτιση και προσαρμογή στις προκλήσεις των καιρών και ο επαγγελματισμός των υπαλλήλων της συμβάλλουν στη ζηλευτή κατάκτηση της ισχυρής θέσης που έχει η εταιρία σήμερα.
Αποφασιστικός παράγοντας για την εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας είναι και ο σεβασμός που δείχνει η εταιρία προς τις κοινότητες μέσα στις οποίες λειτουργεί με την υποστήριξη διάφορων κοινωνικών προγραμμάτων, με κορυφαίο το πρόγραμμα "Η ζωή σας αξίζει" που αναφέρεται στην οδική ασφάλεια.

Στόχοι
Θεμελιώδης αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ είναι η βαθιά δέσμευσή της στην ανθρώπινη πρόοδο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της παρέχουν στους πελάτες της τις συνθήκες για ποιότητα ζωής, αλλά και τη δέσμευση να παράγει και να καταναλώνει τα προϊόντα της κατά έναν τέτοιο τρόπο που να σέβεται τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και το φυσικό περιβάλλον. Αποστολή της είναι η αντιμετώπιση αυτού του παράδοξου και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της. Εκείνα, τα οποία θεωρούνται από τους άλλους αντιφάσεις και διαμάχες, η Ελληνικά Καύσιμα τα θεωρεί ευκαιρία για αμοιβαία πρόοδο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ, δίνει στους πελάτες της, στις κυβερνήσεις, στις κοινότητες και στο Προσωπικό της την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δημιουργικό διάλογο, με στόχο την διαφάνεια και την δημιουργία πόλου έλξης για εκείνους που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο με νέες ιδέες, δημιουργώντας ένα επίπεδο απόδοσης που θα αποτελέσει πρόκληση για τις καλύτερες εταιρίες του κόσμου.

Οι δεσμεύσεις
Η επιχειρηματική πολιτική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ επικεντρώνεται στους τομείς:

• ηθική στάση
• εργαζόμενοι
• υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική απόδοση
• έλεγχος και οικονομική διαφάνεια.

Αυτά ισχύουν και προσδοκία της είναι όλοι οι εργαζόμενοί της να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις αυτές.

Οι προσδοκίες
Οι προσδοκίες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής της εκφράζουν λεπτομερέστερα τις δεσμεύσεις της. Περιγράφουν τα όρια ανάμεσα στην αποδεκτή και τη μη αποδεκτή πρακτική και καθιστούν σαφές τι μπορούν να περιμένουν εκείνοι που συναλλάσσονται μαζί της.

Επιτεύγματα και Διακρίσεις

Η Εταιρία φέρει από την μητρική έναν αριθμό νέων τεχνολογιών και διακρίσεων στο χώρο των καυσίμων και στους υπόλοιπους κλάδους παραγωγής ενέργειας όπου δραστηριοποιείται, όπως το βραβείο καινοτομίας και μηχανολογικής αριστείας IChemE Awards, το Gold Quill Excellence Award, Superbrands Awards το 2005 και 2007, βραβεύσεις και διακρίσεις για πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, και το 2008 έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια. Το ιστορικό Rally Acropolis, τιμής ένεκεν ονομάστηκε τα δύο τελευταία χρόνια BP Ultimate Rally Acropolis.

Αξίες και Εταιρική Υπευθυνότητα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι Εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001. Σε σχέση δε, με το ιδιαίτερα ευαίσθητο στην Ελλάδα θέμα της Οδικής Ασφάλειας, η Εταιρία μας έχει αναπτύξει ένα δυναμικό πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών – ανάλογα προγράμματα για κάθε ηλικία – ενώ έχει κατασκευάσει και τον Προσομοιωτή Πρόσκρουσης που αποτελεί πατέντα της Εταιρίας.

Η Εταιρία μας θεωρεί πάντα σημαντικό κομμάτι των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων τις καλές σχέσεις με τις τοπικές Κοινότητες, τις Αρχές και την ευρύτερη Κοινωνία της χώρας στην οποία λειτουργεί. Το Κοινωνικό της Έργο είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει χορηγίες και δωρεές σε Ιδρύματα, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, επιστημονικά εργαστήρια, πολιτιστικούς φορείς και προγράμματα οδικής συμπεριφοράς.