Ο όμιλος

Η εταιρεία μας αποτελεί μέλος του ομίλου εταιριών των Ελληνικών Πετρελαίων