Μαζούτ

  

Ο όρος μαζούτ ή πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil) αναφέρεται σε βαριά προϊόντα τα οποία είναι υπολείμματα της απόσταξης του αργού πετρελαίου. Γενικά, το μαζούτ είναι ένα μαύρο παχύρευστο σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας υγρό που χρησιμοποιείται κυρίως σαν καύσιμο σε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού/ ηλεκτρισμού ή ακόμα και για την κίνηση πλοίων.

Το μαζούτ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα του αργού πετρελαίου είναι υπολείμματα απόσταξης κι όχι αποστάγματα. Ο όρος μαζούτ χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία και προέρχονται από το αργό πετρέλαιο, «βαρύτερα» από την βενζίνη.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι πετρελαίου εξωτερικής καύσης ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε θείο καθώς και τη χρήση τους στη βιομηχανία ή την ναυτιλία.

Το προϊόν διατίθεται στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες