Δήλωση Ιδιωτικότητας

  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την Οργάνωσή μας και το Διαδικτυακό μας τόπο

Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να την προστατεύσει. Παρέχουμε αυτή τη Δήλωση Εχεμύθειας για να σας ενημερώσουμε για την Πολιτική μας περί Προσωπικών Δεδομένων και τη συνήθη εφαρμογή της από μας, καθώς και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών που σας αφορούν όσο είστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται. Ο διαδικτυακός τόπος αυτός ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα σχετικά με οποιαδήποτε αντιδικία που θα προκύψει από τη χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου από εσάς. Ο διαδικτυακός τόπος www.hellenicfuels.gr είναι ιδιοκτησίας της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε., Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 13557/01AT/B/86/0245

1. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Καταχωρούμε αυτόματα το domain και το IP address του επισκέπτη• αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν εσάς ατομικά, αλλά τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί το σε ποιο σημείο του κόσμου γίνεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η κάλυψη, η δε ανάλυση της συχνότητας επιλογής (click stream) γίνεται για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου, ώστε να βελτιώσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς εσάς. Δεν επιτρέπουμε τη σύνδεση πληροφοριών που αρχειοθετούνται αυτόματα με τον πιο πάνω τρόπο με προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένων ατόμων. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας από τον διακομιστή (server) ως αποτέλεσμα της επισκέψεως ενός δικτυακού τόπου. Αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας για να καταστήσουμε ικανό το διαδικτυακό μας τόπο να γνωρίζει ποιες ιστοσελίδες έχουμε ήδη επισκεφτεί και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγράφονται οι προτιμήσεις σας.

2. Cookies
Χρησιμοποιούμε τα cookies για δύο λόγους. Για να μας βοηθούν στην καταγραφή των συχνών επισκέψεων για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση και να αναπτύσσουμε τις ιστοσελίδες μας. Για να καταγράφουμε προτιμήσεις που προσωποποιούν τις επισκέψεις σας.

Υπάρχουν τριών ειδών cookies τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο:

Session cookies

Αυτά είναι προσωρινά cookies που παραμένουν μέχρι να κλείσει ο browser. Χρησιμοποιούνται από τη δικτυακή μας εφαρμογή για να βεβαιώσουν τις σχετικές με τις συναλλαγές σας πληροφορίες, από σελίδα σε σελίδα ακολουθώντας κάθε δεδομένο, όπως όταν μία φόρμα συμπληρώνεται από αρκετές οθόνες.
Web Analytics Cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά με σκοπό τη βελτίωση και διαχείριση των δικτυακών μας τόπων.

Ένα παράδειγμα από τις πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι η πορεία που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και τα αντίγραφα της περιήγησης σας όταν πλοηγήστε στο δικτυακό χώρο. Είναι «συνεχής» σημασίας, δεν σβήνονται όταν κλείνει ο browser και λήγουν μετά από περίοδο 2 ετών όπου το ίδιο cookie ανανεώνεται και ξεκινάει μια νέα 2ετή περίοδος.

Membership cookie

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών στις οποίες έχετε εγγραφεί. Είναι «επίμονα», δηλ. δεν σβήνονται όταν κλείνει ο browser και λήγουν μετά από περίοδο 2 μηνών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατ’ αρχήν το δικτυακό τόπο με τα cookies απενεργοποιημένα. Για να εμποδίσετε την τοποθέτηση cookies στο τερματικό σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον δικό σας Internet Browser για οδηγίες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπλοκάροντας τα cookies υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η λειτουργικότητα κάποιων διαδικτυακών τόπων ή να εμποδιστεί η πρόσβασή σας σε αυτά, γεγονός που εξαρτάται από τις επιλεγμένες λειτουργίες του προγράμματος πλοήγησής σας στο Internet (browser).

Μπορούν επίσης να διαγραφούν από το συγκεκριμένο δικτυακό browser, παρόλο που αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις δεν θα διατηρηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.aboutcookies.org. Αυτός ο σύνδεσμος θα σας πάει σε άλλη ιστοσελίδα, που ανοίγει σε διαφορετικά παράθυρα. Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Η συλλογή δεδομένων και η αξιοποίησή τους

Όταν ζητάτε πληροφορίες μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου, ίσως χρειαστεί να γνωρίζουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή Λογαριασμού ή υπογράφετε για να λαμβάνετε δωρεάν νέα ή πληροφορίες, χρειαζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα και άλλους περιορισμένους προσωπικούς προσδιορισμούς, τυπικά όνομα και νούμερο επικοινωνίας. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε πληροφορίες, αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες, χρειαζόμαστε συνήθως κάποιες πρόσθετες, περιορισμένες όμως, λεπτομέρειες οικονομικού χαρακτήρα. Όπου ζητάτε υπηρεσίες ή προϊόντα σχετικά με απασχόληση, θα χρειαστούμε κάποιες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εκπαίδευση, εργασία, οικογένεια και οικονομική κατάσταση. Τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας, ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα αγαθά, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, με τον τρόπο που τα ζητάτε.

Αν ζητήσουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τότε θα εξασφαλίσουμε ότι η συλλογή και η χρήση αυτών γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την προστασία και την μυστικότητα των δεδομένων και το Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Δεδομένων 95/46/EC και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα στα Ηλεκτρονικά μέσα Επικοινωνίας 02/58/EC.
Δεν θα δώσουμε τις πληροφορίες αυτές σε κανέναν έξω από την Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε χωρίς την άδειά σας. Οι πληροφορίες που δίνετε μπορεί να μεταφερθούν εκτός Ελλάδας αλλά όχι εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής. Αυτή και όλες οι υπόλοιπες μεταβιβάσεις θα παραμείνουν ασφαλείς και κάτω από τον δικό μας έλεγχο. Πατώντας το πλήκτρο «Δέχομαι» όπου δίνετε τις πληροφορίες για να πάρετε υπηρεσίες, συναινείτε σε μία τέτοια μεταφορά.
Αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιο νέο σκοπό, πέρα από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν αρχικά, θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεση αυτή προκαταβολικά, δηλώνοντάς το στο ‘opt-in’ πλαίσιο στο σημείο όπου συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα διατηρούνται για δύο (2) χρόνια μετά την λήξη της εγγραφής σας για σκοπούς που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μετά απεξατομικεύονται και γίνονται μη αναγνωρίσιμα. Δεν συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, εκτός από αυτές που σημειώνονται ανωτέρω.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Για να ρωτήσετε σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελληνικά Κάυσιμα Α.Ε.Ε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: “ Ελληνικά Κάυσιμα Α.Ε.Ε.Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα". Θα σας εφοδιάσουμε με ένα ευανάγνωστο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς εντός 40 ημερών• θα χρειαστούμε γι’ αυτό αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Σας επιτρέπουμε να αντικρούσετε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς και εσείς, όπου είναι αποδεκτό, μπορείτε να σβήσετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα αυτά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δώσουμε στους επισκέπτες μας αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά θα αιτιολογήσουμε την άρνησή μας αυτή. Θα έχετε τη δυνατότητα να αντικρούσετε την απόφαση να αρνηθούμε να σας δώσουμε ένα αντίγραφο με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αποκάλυψη και επιλογή επισκέπτη

Μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή σας ή να βγείτε από την ιστοσελίδα (“opt-out”) οποιαδήποτε στιγμή, οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του “opt-out” δεν είναι οι ίδιες σε κάθε διαδικτυακό τόπο της Ελληνικά Κάυσιμα Α.Ε.Ε, αλλά γενικά είναι μια απλή διαδικασία. Όπου αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους λόγους που ειπώθηκαν, σας παρέχουμε τα μέσα να κάνετε “opt-out” από την διαδικασία αποκάλυψης είτε δηλώνοντας σε ένα πλαίσιο το μέρος στον διαδικτυακό τόπο όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα είτε ταχυδρομώντας στην ακόλουθη διεύθυνση: “ Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε., Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα ". Όπου αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που δηλώθηκαν, σας δίνουμε τη δυνατότητα συγκατάθεσης πριν την αποκάλυψη.

Παιδιά
Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε. αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων των παιδιών και δεσμεύεται να τα προφυλάσσει. Για αυτό το λόγο ενθαρρύνει τους γονείς και τους κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τις ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντά τους σχετικά με το Διαδίκτυο. Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε. δεν συλλέγει πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών εκούσια και οι διαδικτυακοί τόποι της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε., λόγω της σχεδίασής τους, δεν στοχεύουν σε επισκέπτες κάτω των 13 ετών.

Ασφάλεια
Έχουμε εφαρμόσει πολιτικές ασφάλειας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε υπό τον έλεγχό μας, τα οποία συμφωνούν πλήρως με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι σχεδιασμένα να εμποδίζουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ανάρμοστη χρήση και αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και άνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Επί του παρόντος δεν δίνουμε στους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου την επιλογή χρησιμοποίησης μιας ασφαλούς μεθόδου μεταφοράς για να μας στείλουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Συμμόρφωση Εχεμύθειας

Η πολιτική εχεμύθειας που διαθέτουμε είναι συμμορφωμένη με τις ακόλουθες νομικές πράξεις: Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Δεδομένων 95/46/EC και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα στα Ηλεκτρονικά μέσα Επικοινωνίας 02/58/EC. Με στόχο να καταδείξουμε ότι η πολιτική εχεμύθειας ταιριάζει με τις παραπάνω νομικές πράξεις, εθελουσίως δεσμευόμαστε με μια διαδικασία Αυτό - Αξιολόγησης και υπαγόμαστε στην εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα υπόκειται σε αναθεώρηση και σας προτείνουμε ένθερμα να ελέγχετε συχνά τη δήλωση εχεμύθειας μας.

Υπερσύνδεσμοι ( Hyperlinks)

Οι διαδικτυακοί τόποι της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε. μπορεί να προσφέρουν συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους για την διευκόλυνσή σας και την παροχή πληροφοριών. Αν κάνετε αυτή τη σύνδεση, φεύγετε από τον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε. Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε.δεν ελέγχει αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή τις πολιτικές εχεμύθειας που έχουν, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτή της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε.. Δεν υποστηρίζουμε ή διενεργούμε αναπαρουσιάσεις για άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η Δήλωση Εχεμύθειας της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε. δεν καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που εσείς επιλέγετε να δώσετε σε άσχετα με την Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε. τρίτα μέρη. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε την πολιτική εχεμύθειας κάθε εταιρείας προτού παραδώσετε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Κάποιες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στην διάθεσή τους με την Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε.• αυτή η πράξη ελέγχεται από τη πολιτική εχεμύθειας της άλλης εταιρείας.