Οι 'Ανθρωποί Μας – Η δύναμη να κινηθούμε μπροστά

Για εμάς στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ , το Ανθρώπινο Δυναμικό μας είναι η κινητήριος δύναμη και το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων αλλά και την υλοποίηση του Εταιρικού μας Οράματος.

Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην Ασφάλεια, την επαγγελματική ανάπτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στην εταιρεία απασχολούνται εργαζόμενοι, που καλύπτουν πλήθος ειδικοτήτων, στα γραφεία της Αθήνας, αλλά και στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε παρουσία με πρατήρια και εγκαταστάσεις προϊόντων σε περιοχές όλης της Ελλάδας.

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ επενδύουμε στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μας μέσω ενός σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

H προσπάθειά μας για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας εστιάζεται στη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων και πρακτικών που περιέχουν το στοιχείο της πρόκλησης και παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας να αναπτύξει τις ικανότητες και τις τεχνικές του γνώσεις, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις τόσο της Εταιρείας όσο και της αγοράς.